Prefabrykacja szaf sterowniczych

     Na podstawie dostarczonej dokumentacji technicznej dokonujemy wyceny i wyznaczamy termin wykonania prac. Po uzyskaniu akceptacji ze strony klienta, prefabrykujemy szafę, a wyszczególnione podzespoły do budowy możemy skompletować we własnym zakresie. Wszystkie prace związane z prefabrykacją wykonujemy starannie i zgodnie z przyjętymi standardami.